(02/02/2021) Rượu Nga

🐃🐃🐃🐃🐃 Rượu Nga!
Linh vật tượng trưng cho năm 2021!
Ông cha ta có câu:” con trâu là đầu cơ nghiệp”
Năm mới rước một em này về nhà lấy hên cho công việc cả năm nhé!
Chai 750ml, nồng độ cồn: 40 độ!
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

%d bloggers like this: